Denge nedir?

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamının sıfır olması halidenge

Denge halinde bulunan bir cismin ivmesi de sıfırdır. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği müddetçe cisim denge halini bozmaz.

Bir cismin denge halini bozmaya çalışan kuvvetlere karşı koyan kuvvetler varsa, yani hariçten bir kuvvetin etkisiyle dengesi bozulan cisim, bu kuvvet kaybolduktan sonra tekrar denge haline gelebiliyorsa, bu cismin dengesine "kararlı denge" denir.

Denge durumu bozulan cisim tekrar ilk denge durumuna gelemiyorsa, bu cismin dengesine de "kararsız denge" denir.

Düz bir zemin üzerinde duran cisimlerin ağırlık merkezlerinden geçen çekül doğrultusu, cismin dayanma yüzeyinin içinde kalıyorsa, cisim devrilmez (Şekil A). İtalya’daki eğikliği ile meşhur Piza Kulesi bu sebeple halen devrilmeden durabilmektedir. Eğer ağırlık merkezinden geçen çekül doğrultusu dayanma yüzeyinin dışında kalıyorsa, cisim devrilir (Şekil B).

NOT: ŞEKİL VAR...(Ave B) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sözlükte "denge" ne demek?

1. Birbirine karşıt iki kuvvetin eşitliğiyle elde edilen yerleşik konum, durma hali, muvazene;
2. Bir nesnenin ya da bir insanın devrilmeden durma hali, muvazene; siyasal güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
3. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar; ekonomik yaşamın uyumlu düzeni.

Cümle içinde kullanımı

Ruhsal denge.

Denge kelimesinin ingilizcesi

[Denge] n. balance, equilibrium, equilibration, equation, stability, countenance, counterpoise, easiness, equipoise, poise
n. bale, large package, equal, match, matching, coequal, counterpoise

--Reklam--